Pályazatírás & Menedzsment

 

Az Ön sikere a mi szenvedélyünk

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

VNT2020-1 - VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁS

Akár 280 millió Ft vissza nem térítendő támogatás ingatlan és eszköz beruházásra,
100% előleg kifizetés tárgyi biztosíték nyújtás nélkül, 50%-os támogatási intenzitás.

Igényelhetik

50+ foglalkoztatottal VAGY 10+ millió EUR árbevétellel VAGY 10+ millió EUR mérlegfőösszeggel rendelkező Vállalatok, egy konszolidációs kör alá tartozó Vállalatcsoportok.

Beruházás

legalább 150.000 EUR értékű beruházás megvalósítása (ingatlan vásárlás, építés, tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése).

Területi hatály

a Beruházás Magyarország bármelyik régiójában
megvalósítható.

 

Támogatási összeg

a Beruházás 30-50%-a, legfeljebb 800.000 EUR.

 

Előleg

100% előlegkifizetés igényelhető,
tárgyi biztosíték nyújtása nélkül.

 

Igénylés feltétele

COVID hatására a Vállalat árbevétele és / vagy
megrendelésállománya legalább 25%-kal visszaesett.

Nem nyújtható támogatás (egyebek mellett)

ha a Beruházás elsődleges mezőgazdasági termeléshez, exporttal kapcsolatos tevékenységhez vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódik.

 

Kötelező vállalás

Bázislétszám (Pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai létszámának) fenntartása a Beruházás befejezéséig.

Részletek: 

 

VP-2-4.1.3.2-16 - Kertészet korszerűsítése – Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén max. 75 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 150 millió Ft

Támogatás mértéke:
40 – 60 %

Támogatható tevékenységek:
 • Ültetvény telepítése vagy korszerűsítése

Továbbá a fentiekhez kapcsolódóan:

 • Víztározók létesítése
 • Öntözővíz-szolgáltató művek létesítése
 • Víztakarékos öntözési infrastruktúra kiépítése
 • Energiahatékonyság javítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazása

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelő önállóan vagy konzorciumban, összetett pontozási rendszer alapján

Vállalások:
 • Létszámtartás
 • Fenntartási kötelezettség (5 év)

Pályázat beadható:
2016.03.09 – től

     Részletes tájékoztató     

RÓLUNK

BEPILLANTÁS
MŰKÖDÉSÜNK

Elemezzük az Ön cége erősségeit, gyengeségeit, feltárjuk a lehetséges veszélyforrásokat és a potenciális lehetőségeket, így reális képet kapunk. Szakembereink folyamatos tájékoztatást nyújtanak a projektek előre haladásáról, aktuális állásáról, így lehetősége nyílik az esetleges piaci változásokhoz igazodni, a stratégián alakítani.

Ellenőrizzük, hogy megfelel-e a cég a pályázati kiírásban megfogalmazott jogi és gazdasági feltételeknek, valamint segítünk a pályázónak eldönteni, hogy a pályázatok közül melyik az, ami a legjobban illeszkedik a vállalkozás fejlesztési céljaihoz.

Valljuk, hogy minden szervezet egyedi, így nincs két egyforma ügyfél sem. Minden pályázat egyedi. Ebben segít nekünk a többéves szakmai tapasztalatunk és ismereteink összessége a különböző üzleti ágazatok területén, így a leghatékonyabb segítséget tudjuk nyújtani Önnek.

Cégünk indulása óta, a kezdetektől fogva a legjobbra törekszünk, így büszkén mondhatjuk: Az Ön sikere a mi szenvedélyünk.

KIK VAGYUNK?

KFI Projektműhely-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy partnereinket olyan lehetséges pályázatokkal támogassuk, hogy növeljék teljesítményüket, elérjék kitűzött céljaikat és hosszútávon sikereket érjenek el. Határozott meggyőződésünk, hogy megfelelő elemzéssel, konkrét tudással és megfelelő betekintéssel minden vállalkozásnak lehetősége van arra, hogy még hatékonyabbá, jövedelmezőbbé és sikeresebbé váljon a pályázatok által.

 SZOLGÁLTATÁSAINK

Ígényfelmérés

Felmérjük, hogy mire van szüksége a pályázónak és megvizsgáljuk a fejlesztési tervek gazdasági megalapozottságát a megtérülési lehetőségek, projektfinanszírozási képességek szempontjából.

Pályázatfigyelés

Az újonnan megjelent tervezeteket megvizsgáljuk, valamint pályázati kiírásokat abból a szempontból, hogy mennyire illeszkednek a pályázó ötleteihez.

l

Pályázat kiválasztás

Segítünk a pályázónak eldönteni, hogy a pályázatok közül melyik az ami a legjobban illeszkedik a vállalkozás fejlesztési céljaihoz és finanszírozási képességeihez.

R

Előminősítés

Ellenőrizzük, hogy megfelel-e a cég a pályázati kiírásban megfogalmazott jogi és gazdasági feltételeknek, pontozásos pályázat esetén a várható pontszámot kiszámítjuk. 

SZAKTERÜLETEINK

FŐBB IRÁNYOK

KÉPZÉS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

K+F – KUTATÁS ÉS FELJESZTÉS

ENERGETIKA

NON PROFIT SZERVEZETEK

 AMIT KÍNÁLUNK

Fejlesztési igényfelmérés és pályázatképesség vizsgálata

Első lépésben felmérjük a vállalkozás aktuális helyzetét (termékeit, szolgáltatásait, piaci pozícióját, erőforrásait, működési körülményeit), és ellenőrizzük pályázat-képességét(általános kizáró okok vizsgálata).

Ezt követően megismerkedünk Megbízónk lehetőségeivel és projektelképzeléseivel. A különböző fejlesztési területekhez, fejlesztendő tevékenységekhez megvalósulási helyszínt, tervezett időpontot és projektértéket rendelünk, a fejlesztéseket prioritási sorrendbe állítjuk. A kapott információkat rendszerbe foglaljuk és rögzítjük.

A pályázatképesség fenntartása és a fejlesztési igények, projektötleteket aktualizálása érdekében folyamatosan egyeztetünk Megbízóinkkal.

 

Projektterveknek megfelelő pályázatok kiválasztása

A fejlesztési igények ismeretében tájékoztatjuk Megbízónkat azokról az éppen aktuális, vagy hamarosan meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciókról, amelyek segíthetik elképzelései megvalósításában. Ismertetjük a pályázatok főbb kritériumait és közösen megvizsgáljuk azok illeszkedését a beruházási célokhoz.

Amennyiben nem tudunk minden fejlesztési célhoz elérhető pályázatot rendelni, személyre szabott pályázatfigyelési szolgáltatás keretében, körlevél formájában tájékoztatjuk Megbízóinkat a megnyíló lehetőségekről.
Amikor egy-két kiemelt célra vagy projektre fókuszálunk, célzottan olyan pályázatokat figyelünk, amelyek megfelelnek a cég elképzeléseinek és tervezett projektek szempontjából optimálisak. Amint megjelenik egy ilyen pályázati konstrukció, azonnal jelentkezünk.

Sok esetben Megbízónk projektelképzelése több fejlesztési területet is felölel, mely csak több pályázattal fedhető le. Feladatunk a különböző pályázatok összehangolása, az optimális struktúra megtalálása.
Még nagyobb körültekintést igényel, ha egy cégcsoport pályázati lehetőségeit kell összehangolni. Szükség esetén javaslatot teszünk az optimális vállalati struktúra felépítésére is.

Gyakran előfordul az is, hogy egy beruházást, vagy annak egyes elemeit több pályázat is támogatja, azonban a feltételek, támogatás intenzitások, szükséges vállalások nagy eltéréseket mutatnak. Feladatunk az előnyök és hátrányok összehasonlítása, Megbízónkkal közösen gondolkodva a legmegfelelőbb pályázat kiválasztása.

Célunk, hogy Megbízónk minden szükséges információ birtokában hozza meg a pályázatokkal kapcsolatos döntéseit.

Részletes jogosultságvizsgálat

Miután kiválasztottuk a legmegfelelőbb pályázato(ka)t, részletes jogosultságvizsgálatot végzünk. E folyamat során ismertetjük az adott kiírásra vonatkozó pályázati feltételrendszert és részletesen átbeszéljük azt Megbízónkkal, ill. esetleges konzorciális partnereivel.

A jogosultságvizsgálat az alábbi területekre terjed ki:

 • A pályázó vállalkozás maradéktalanul megfelel-e a pályázati kiírás szerteágazó követelményrendszerének.
 • A projekt minden egyes eleme, ismérve összeegyeztethető-e a pályázat céljával, megfelel-e a projektre vonatkozó részletes szakmai feltételrendszernek (támogatható tevékenységek, elszámolható költségek, megvalósulási helyszín feltételei, induló beruházás követelménye, költségvetés korlátok, szállítókkal szemben támasztott elvárások, stb.).
 • Egyéb kiírás specifikus feltételrendszereknek megfelel-e a pályázat (pl. minimális pontszám eléri-e).
 • A pályázó a minimálisan szükséges vállalásokat meg tudja-e tenni.

 

Projektfejlesztési tanácsadás

Tapasztalataink szerint a projektelképzelések egy része nem illeszthető bele egy-az-egyben a pályázatba:

 • Sokszor egyes elemek nem támogathatók.
 • A projektméret, ill. a költségösszetétel belső arányai nem megfelelőek.
 • Bizonyos speciális feltételek miatt plusz elemeket is szükséges lehet beilleszteni a projektbe a (biztosabb) támogathatóság érdekében.

 

A projektet minden szempontból összehangoljuk a kiválasztott pályázati konstrukcióval – javaslatot teszünk a legoptimálisabb projektnagyságra, szakmai tartalomra, költségek szerkezetére, stb.

Partnerek ajánlása

Igény esetén segítséget nyújtunk a projektben szereplő szállítók / kivitelezők kiválasztásában, a projekt összeállításához szükséges műszaki és jogi partnerek bevonásában és az esetlegesen szükséges konzorciumi együttműködések kialakításában is.

Finanszírozási tanácsadás

Megtervezzük a forráslehívás ütemezését és igény esetén tanácsot adunk a projekthez kapcsolódó finanszírozási formákkal kapcsolatban is.

Adatok és dokumentumok bekérése

Ez a munkafolyamat kívánja meg a pályázóktól a legtöbb munkát és figyelmet, így igyekszünk ezt minél inkább megkönnyíteni számukra:

 • Részletesen és világosan ismertetjük Megbízónknak, hogy részéről pontosan milyen adatok, dokumentumok szolgáltatása szükséges.
 • A közhitelesen nyilvános, vagy számunkra – pl. a Megbízónk egy előző pályázatából – már ismert adatokat, dokumentumokat nem kérjük be.
 • A pályázathoz szükséges egyes csatolandó mellékletekhez sablonokat készítünk és bocsátunk a Megbízónk rendelkezésére.
 • A szükséges adat-, és dokumentum szolgáltatás tekintetében javaslatokat teszünk (pl. vállalásokra, monitoring adatokra), illetve írásban, telefonon és szükség szerint személyesen is tanácsokat adunk ezek beszerzése tekintetében.

 

A pályázati anyag elkészítése és beadása során értelemszerűen tekintettel vagyunk a határidőre is, ennek megfelelően osztjuk be a munkákat, és ennek megfelelően határozzuk meg a részfeladatok határidőit is – mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk Megbízónkat.

Szakmai értékelések

Az adat-, és dokumentum bekérés során hozzánk eljutó anyagokat folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük formai és tartalmi szempontból egyaránt, és e munka eredményéről haladéktalanul tájékoztatjuk Megbízónkat.

A kapott anyagokat abból a szempontból is vizsgáljuk, hogy a Megbízónkkal korábban egyeztetett egyéb szempontoknak is megfelelnek-e. Erre azért van szükség, hogy a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján ne “csak” egy nyertes pályázatotlehessen készíteni, hanem a nyertes pályázat tartalmát, vállalásait, egyéb pályázó-specifikus szempontjait tekintve is illeszkedhessen Megbízónk elképzeléseihez.

Ahogy a pályázatok egész életútja során, úgy ebben a szakaszban is folyamatos kapcsolatot tartunk a pályázatot kiíró szervezettel, hogy a pályázatírás során esetlegesen felmerülő speciális, a jogszabályokban, ill. a felhívásban nem szabályozott kérdésekre pontos válaszokat kapjunk.

Szöveges bemutatók megírása

A pályázatok egyre inkább sarkalatos pontja a szöveges bemutatók, az ún. “szövegboxok” elkészítése.

A pályázat kiírója itt előre meghatározott, konkrét kérdések alapján vár – egy megszabott karakterszámban – olyan szöveges információt, mely segíti a bírálókat a pályázati anyag teljes megértésében, értékelésében.

A bemutatók során fontos az “összhang” megteremtése: a csatolt dokumentumokkal, megadott adatokkal együtt egy egységes képet kell mutatniuk, amelyből világosan kiderül a bírálók számára, hogy pontosan milyen fejlesztést, milyen indokoltsággal és céllal, illetve milyen módon szeretne megvalósítani a pályázó.

A szöveges bemutatók elkészítéséhez az adatbekérés során szerzünk be alapinformációkat, és azokat mi egészítjük ki úgy, hogy a bírálók által elvárt feltételeknek megfeleljenek, ugyanakkor pontosan tükrözzék Megbízónk elképzeléseit is.

Az elkészült szöveges tartalmakat Megbízónknak is megküldjük, mielőtt véglegesítjük azokat.

Pályázat összeállítása és benyújtása

A szakmailag megfelelő, kész dokumentumokat, adatokat, szöveges bemutatókat a közreműködő szervezet által biztosított elektronikus pályázat-kitöltő felületen rögzítjük.

Az elkészült, teljes pályázati anyagot először egy belső ellenőrzés során vizsgáljuk át, majd ezt követően Megbízónknak is megküldjük jóváhagyásra.

A végleges pályázati anyagot az aktuális kiírásnak megfelelő formátumban és módon mi juttatjuk el a közreműködő szervezethez.

Bírálat nyomon követése

A pályázat-tájékoztató elektronikus felületen a pályázati bírálat teljes folyamatát nyomon követjük egészen a döntésig. Hetente akár többször is ellenőrizzük, hogy volt-e változás (bírálati mérföldkövek, értesítő, ill. levél küldemény, stb.). Minden releváns változásról haladéktalanul értesítjük Megbízóinkat – ugyanezt kérjük tőlük is.

A bírálat során a Közreműködő szervezet hiánypótlásra, ill. tisztázó kérdés megválaszolására kötelezheti a pályázókat. Ennek során a bírálók bekérik azokat az adatokat, dokumentumokat, melyeket a beadott pályázati anyagban nem találtak megfelelőnek, illetve feltehetnek olyan további, írásosan, nyilatkozatok formájában megválaszolandó kérdéseket, melyek megismerésére a pályázat jogosultsága, vagy megfelelősége eldöntésének szempontjából szükségük van.
Az abban foglalt kérdéseket egyeztetjük a Megbízónkkal, és annak megfelelően – a határidőt szem előtt tartva – készítjük el, és nyújtjuk be az anyagot.

Projektnyitó megbeszélés

A projekt megkezdése előtt (gyakorlatban általában a támogatás odaítélést követen) Megbízónkkal és az esetleges konzorcium-tagokkal együtt részletesen átbeszéljük a projekt megvalósításának lépéseit, mérföldköveit, közbenső és végső határidőit, valamint javaslatot teszünk a legoptimálisabb támogatás lehívási ütemtervre.

Ismertetjük a projekt megvalósításával és dokumentálásával kapcsolatos előírásokat, vállalásokat, valamint a fontosabb jogszabályi követelményeket, így Megbízónk minden információ birtokában tud belevágni a projekt megvalósításába.

Projekt előrehaladása során további projektmegbeszélésekre is szükség lehet – mindig készséggel állunk Megbízóink rendelkezésére.

Támogatási szerződés megkötése

A pozitív támogató döntést követően támogatási szerződést kell kötni a közreműködő szervezettel, enélkül a megítélt támogatást, ill. annak előlegét sem lehet lehívni.

A folyamat során segítséget nyújtunk:

 • a Támogatási szerződés értelmezésében,
 • a fedezetként felajánlott biztosítékok megtervezésében,
 • a saját forrás összetételének meghatározásában, igazolásának módjában,
 • a beküldésre kerülő mellékletek kiválasztásában és kitöltésében,
 • az esetleges hiánypótlási kötelezettségek teljesítésében.

 

A támogatás szerződés összeállításával egy időben elkészítjük a már korábban felmerült változtatási igényeknek megfelelő módosítási kérelmeket is.

Projektdokumentáció vezetése folyamatba épített ellenőrzéssel

Minden kedvezményezett köteles projektmappát vezetni, amelynek tartalmaznia kell minden, a pályázattal, ill. a projekttel kapcsolatba hozható pénzügyi, jogi, műszaki dokumentumot (megrendelések, szerződések, teljesítés igazolás dokumentumai, számlák, kifizetési bizonylatok, üzembe helyezési jegyzőkönyvek, tárgyi eszköz kartonok, stb.).
A dokumentáció teljeskörűségét, a dokumentumok hatályos jogszabályoknak, pályázati követelményeknek való megfelelőségét a közreműködő szervezetek azok benyújtását követően, ill. helyszíni szemlék során is ellenőrzik.

A tartalmi és formai követelményeknek való maradéktalan megfelelés, valamint az utólagosan felmerülő problémák minimalizálása érdekében folyamatba épített ellenőrzést végzünk. Megbízóink folyamatosan küldik részünkre a projekt során keletkező dokumentumokat, így már a kiállításuk folyamatában ellenőrizhetjük, ill. javíttathatjuk azokat.
Munkatársaink sok száz projekt elszámolásában vettek részt, így jól ismerik közreműködő szervezetek néhol speciális elvárásait is.

Megbízóinkkal szoros kapcsolatot alakítunk ki, a felmerülő kérdések, problémák megoldásában azonnali segítséget nyújtunk.

Módosítások véghezvitele

A jól átgondolt projektterv és a gondosan elkészített pályázat ellenére előfordulhat, hogy bizonyos változtatásokat kell eszközölni.

A pályázat életútja során számtalan módosításra van lehetőség. Ezek bonyolultsága, bírálatának ideje, kockázatossága nagy változatosságot mutat.

Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek a módosítások véghezvitelében, kezdve az egyszerűbb dátummódosításokkal, a géptípus-módosításokon keresztül, a bonyolultabb projektmódosításokon túl, egészen a kedvezményezett-váltásig bezárólag.

Projekt kommunikáció

Segítséget nyújtunk a kötelező kommunikációs csomagok megvalósításában is az alábbiakra kiterjedően:

 • sajtóközlemények megírása, publikáltatásukban közreműködés,
 • fotódokumentáció ellenőrzése és feltöltése TÉRKÉPTÉR-re,
 • projekt táblák megrendelése és kiszállítatása a projekt helyszínére,
 • pályázó honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal tartalmának ellenőrzése.

 

Kifizetési kérelmek, beszámolók elkészítése

A támogatás folyósítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie. Amennyiben azt a pályázati konstrukció lehetővé teszi, a kedvezményezettek előleget, ill. meghatározott feltételek teljesülése esetén részletekben történő támogatás lehívást is kezdeményezhetnek.

A folyamat során elkészítjük az időszakos, valamint záró beszámolókat, ill. kifizetési kérelmeket. Mivel folyamatba épített dokumentum ellenőrzést végzünk, ezen a ponton már nagyrészt rendelkezünk a támogatásigénylést alátámasztó, formailag és tartalmilag megfelelő dokumentációval. Ha Megbízónk korábban folyamatosan küldte részünkre az anyagokat, akkor rövid határidővel tudjuk elkészíteni a kifizetési igényléseket.
A közreműködő szervezethez történő elektronikus benyújtást követően egészen a folyósításig követjük az elszámolások jóváhagyását.

Helyszíni ellenőrzések

Helyszíni ellenőrzésre a pályázat beadásától kezdve egészen a fenntartási időszak végéig bármikor és akár többször is sor kerülhet. Amióta a kifizetési kérelmek és beszámolók benyújtása kizárólag elektronikus módon történhet, a pályázónál meglévő eredeti dokumentációt – a komplett projektmappát szinte minden pályázat esetben megvizsgálják helyszíni szemle során is.

Az ellenőrzések során szemrevételezik a megvalósult projektelemeket, azok számviteli nyilvántartását, ellenőrzik a szakhatósági engedélyek meglétét, a pályázati vállalások és indikátorok teljesülését, valamint a kommunikációs csomag megvalósítását is.

A helyszíni szemlét megelőzően felkészítjük Megbízónkat az ellenőrzés során várható kérdésekre, segítjük az előírt dokumentumlista összeállításában, a projektmappa rendszerezésében.

Az ellenőrzés időtartama alatt végig rendelkezésre állunk, kérés esetén személyesen is részt veszünk a szemlén.

A projekt fizikai befejezését követően fenn kell tartani – jellemzően több éven keresztül – a projekt eredményeit, valamint a támogatási szerződésben rögzített adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek is eleget kell tenni. Ezek elmaradása, ill. nem teljesülése komoly szankciókat vonhat maga után.

A tárgyévi vállalások teljesüléséről jellemzően a következő évben, a mérlegbeszámoló elfogadását, ill. az SZJA bevallás benyújtását követően kell beszámolniuk a kedvezményezetteknek. Szolgáltatásunk során már a tárgyévben, év közben is ellenőrizzük a vállalások teljesülését, így a célértékektől való elmaradást még időben észlelhetjük. Ilyen esetben figyelmeztetjük Megbízónkat, hogy korrigálja az elmaradást, tájékoztatjuk a lehetséges jogkövetkezményekről, továbbá a bizonyos esetekben fennálló módosítási lehetőségeiről is.

A fenntartási időszakban a cégadatokban, ill. egyéb pályázati adatokban bekövetkező változásokról haladéktalanul értesíteni kell a közreműködő szervezetet. Az adatváltozás-bejelentőket, ill. a módosítási kérelmeket mi készítjük el Megbízónk adatszolgáltatása alapján.

Az éves monitoring jelentéseket a szükséges adatok és dokumentumok bekérését, valamint ellenőrzését követően, határidőn belül készítjük el.

A pályázat a legtöbb konstrukció esetében a záró projekt fenntartási jelentés jóváhagyását követően, a záró jegyzőkönyv kézhezvételével tekinthető lezártnak. Ezt követően adatmegőrzési kötelezettsége áll még fenn a kedvezményezetteknek.

 REFERENCIÁINK

I

Testreszabott megoldások

Az Ön igényeinek megfelelően szűrjük az üzleti lehetőségeket és fejlesztjük a lehető legjobb stratégiát. Ön meghatározza a projekt paramétereit, és végül közösen kidolgozzuk a legjobb megoldásokat.

I

Innovatív megközelítés

A mai gazdaságban a sikeres üzleti tevékenység gyakran innovatív megoldásokat igényel, amelyek több ügyfelet vonzanak és maximalizálják a nyereséget. Kreatív gondolkodási folyamatunkkal képesek vagyunk egyedülálló üzleti megoldások kombinációját nyújtani az Ön vállalkozásának, hogy valóban kiemelkedjenek.

I

Toborzás támogatása

Ha szüksége van képzett és megbízható munkaerőre a projektjeinek megvalósításához vagy a vállalkozásának növekedéséhez, megtaláljuk a megfelelő jelölteket az Ön számára. Kérje megoldásainkat a munkavállalókkal, megfelelő jelentkezőkkel kapcsolatban.

I

Sajátos know-how

Sokéves tapasztalatunkkal és üzleti szaktudásunkkal tudjuk, hogy melyik megközelítés használható hatékonyan, hogy azonnal javítsunk vállalkozásán. Gyorsan  és hatékonyan dolgozunk az első pillanattól kezdve, ahogy bizalmát adja nekünk.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

SZÍVESEN SEGÍTÜNK
fa-

Iroda cím

Gattyán Office
H-1136 Budapest
Hegedűs Gyula utca 49-51

Telefon

 +36 70 625 4803

Levelezési cím

HUHR SERVICES Bt.
H-2217 Gomba
Kölcsey Ferenc utca 50